fbpx

Novoroční předsevzetí

24. 12. 2020 | Motivace

Dáváte si novoroční předsevzetí?

Nejste vůbec žádná vyjímka. Nějaký cíl, kterého chtějí v průběhu následujícího roku dosáhnout si stanovuje většina lidí.
Předsevzetí je mnoho druhů. K nejčastějším patří ta spojená se zdravím a životním stylem. Některá mohou mít pevně stanovenou metu, po jejímž dosažení, může vaše snažení skončit. Jiná mají dlouhodobý charakter s cílem nastolit trvalou změnu.

Stanovte si ambiciózní ale reálný cíl

Cíl který bude dostatečným hnacím motorem a zdrojem motivace vytrvat. Nesnažte se k vytouženému cíli dostat hned a nejkratší cestou, rozdělte si ji na více menších částí. I malý pokrok vás posune blíže k cíli. Cíl dosažený postupnými a promyšlenými kroky stojí na pevnějších základech a pro vás bude jednodušší si nový stav udržet. 

Ověřil jsem si sám na sobě, že důležitější než pevné datum splnění, je stanovit si rozvrh postupných kroků. Máte tak přehled, kde se na svém pomyslném výstupu na vrchol nacházíte a zpětně vidíte co už máte za sebou a jaký pokrok jste od začátku udělali.

To nedám! Nezvládnu to!
Mnohem lépe zní Dokážu to! Mám na to! První krok k úspěšnému dodržení novoročního předsevzetí.

Další příspěvky