fbpx

Běh jako životní styl 

Je běh tvoje droga? Chceš jí dávkovat pod odborným dohledem? Je to tvoje srdcovka, a proto chceš běhat technicky správně?

 

Cíl spolupráce

Radovat se ze zdravého pohybu a nových zážitků. Zároveň posunout kondici na vyšší úroveň a posílit imunitu. 

Možnosti spolupráce

Parťáci

skupinový balíček pro 2-3 os.
9 200 Kč/os.
  • 3 MĚSÍCE / 12 TÝDNŮ
  • – Úvodní konzultace
  • – Úvodní společný trénink 
  • – 12 týdenní kondiční tréninkový plán na míru
  • – Týdenní hodnocení absolvovaných aktivit
  • – 6 individuálních tréninků
  • – 3 hodiny konzultace (telefon, chat, videohovor)
  • – Analýza a rozbor techniky běhu 

Detaily spolupráce

Úvodní konzultace

Seznámit se – popovídat si – nastavit spolupráci. Tato konzultace tvoří 1. základní stavební kámen pro vypracování tréninkového plánu. Vzájemně se poznáme a popovídáme si o tvém cíli a motivaci. Vytvoříme předběžný časový plán aktivit.

Úvodní společný trénink

Tento trénink tvoří 2. základní stavební kámen pro vypracování tréninkového plánu. Praktická a podrobná analýza tvé kondice. Zjistíme tvé silné stránky, na kterých budeme stavět a slabé stránky, které budeme rozvíjet. 

Tréninkový plán na míru

Ucelený osobní tréninkový plán (kondiční plán / plán pohybových aktivit) sestavený na míru. Pomocník na tvé cestě. Ukáže konkrétní kroky vedoucí k tvému vysněnému cíli. 

Individuální tréninky

Osobní tréninky, kde se zaměříme na rozvoj konkrétních fyzických schopností – rychlost, vytrvalost, síla, kooordinace. Zhodnotíme vývoj tvé kondice a případně zaktualizujeme tréninkový plán. Bude prostor i na zdokonalení techniky běhu.

Týdenní hodnocení aktivit

Po každém týdenním cyklu aktivit ode mě dostaneš zpětnou vazbu, případně doporučení na další týden.

Analýza a rozbor techniky běhu

Slouží k odhalení pohybových disbalancí a negativních pohybových návyků. Ty mohou vést ke zdravotním problémům a narušení efektivity a ekonomiky běhu. Natočíme tvůj běh na video. Video následně zpracuji a pomocí podrobné vizualizace budeme schopni zhodnotit tvou techniku běhu.

Konzultace, poradenství

Telefonická nebo on-line komunikace slouží k dotazům na jakékoliv téma z oblasti vzájemné spolupráce. Případnou osobní konzultaci, která probíhá v mé kanceláři, je nutno domluvit předem.

Pojďme se společně vydat na cestu k tvému cíli!